Veel gestelde vragen

Via deze veel gestelde vragen kun je  snel naar het juiste deel van de website.

Fijn dat je lid wilt worden. Dat kun je doen door dit formulier in te vullen. Wil je meer lezen over ons lidmaatschap? Dat kan hier.

Met ingang van 2020 is de contributie  € 24,–. per jaar.
Indien je per 1 juli lid wordt dan betaal je voor dat 1/2  jaar € 12,–.

Indien je geen machtiging afgeeft, worden er €2,- administratiekosten in rekening, totaal €26,–./ €14,-.

Meer over het lidmaatschap kun je HIER lezen.

Leuk idee, en ja zeker kan dat.

Het is een beetje ingewikkeld, de ene persoon betaalt en op een ander adres wordt de post ontvangen. Neem daarom even contact op met onze ledenadministratie. Het mailadres is: ledenadministratie@quiltersgilde.nl.

Ineke Scheepbouwer regelt dit voor je.

Hier komt de inhoud van de toggle

Wijzigen van het bankrekeningnummer moet door de incassomachtiging opnieuw in te vullen. Dit formulier is hier te vinden.

Opzeggen kan per email of per brief voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Ook is er op deze website een formulier waarmee opgezegd kan worden. Na het formulier ingevuld te hebben krijg je een bevestigingsmail in je mailbox

Quiltnieuws verschijnt 4 maal per jaar, begin maart, juni, september en december.

Quiltnieuws is niet in de winkel te koop, het is een verenigingsblad dat alleen aan de leden van het Quiltersgilde wordt gezonden. Meer informatie over Quiltnieuws vind je hier.

De nummers  van Quiltnieuws van het lopende jaar en het voorgaande jaar zijn nog verkrijgbaar voor € 6,00 per stuk inclusief portokosten. In laatste Quiltnieuws kun je lezen welke nummers op voorraad zijn.

Het nieuwste nummer is niet los te koop.

Je kunt deze bestellen door het verschuldigde bedrag met daarbij de duidelijke vermelding van het (de) gewenste nummer(s) over te maken op bankrekeningnummer NL22RABO 0354 9365 30 ten name van Quiltersgilde.

Vergeet niet  het adres te vermelden en eventueel je lidnummer.

De  bestelling  wordt dan thuisgestuurd.

Oude nummers kunnen niet meer vanuit het buitenland besteld worden.

De volgende tentoonstelling voor Miniatuurquilts wordt gehouden in april 2021, tijdens de Patchwork & Handwerkdagen in Rijswijk.

Het thema voor een volgende Tentoonstelling voor Miniatuurquilts is ‘over de top’.

Hier kun je meer informatie vinden over de komende tentoonstelling. Je quilt aanmelden kan hier.

Alle informatie over de Algemene Tentoonstelling vind je hier.

Het patroon voor het maken van een hoes voor je quilt vind je hier.

De instructie voor het plaatsen van een label op je quilt vind je hier.

Op een label dienen de gevraagde gegevens te staan. Het label of etiket moet op de achterkant geplaatst worden. In de rechterhoek onder.

Alle informatie over boeken lenen bij onze bibliotheek kun je vinden onder ‘wat we doen’ en hier bij bibliotheek.

Je kunt boeken lezen als je een account hebt voor Aura. Er is een uitleg hoe je een account kunt aanmaken. Die kan je hier vinden.

Je kunt jouw persoonlijke gegevens bij de bibliotheek bekijken en een review schrijven over een boek. Hier kun je zien hoe je dat kunt doen.

Als je een boek bij de biblotheek geleend hebt, kun je het zelf verlengen. Hier lees je hoe je dat moet doen.

De publicatie van de Regiodagen gebeurt zo mogelijk gelijk met het verschijnen van Quiltnieuws juni en Quiltnieuws december.

Normaal gesproken kun je het overzicht dan hier vinden; en in het overzicht van de agenda

Naar verwachting zal het Coronavirus dit najaar nog een stempel drukken op onze activiteiten. Daarom heeft het bestuur, in overleg met de betreffende organisatoren, besloten dat alle regiodagen in het najaar, alsmede de geplande midweek en de meet & greet Art Quilten in oktober geen doorgang kunnen vinden. Deze evenementen waarbij onderling contact, van elkaar leren en gezelligheid zeer belangrijke elementen zijn, kunnen volgens ons niet georganiseerd worden met inachtneming van 1,5 meter afstand onderling. Bovendien vindt het bestuur de gezondheid van onze leden en onze medewerkers van groot belang. Het risico dat tijdens één van onze activiteiten een besmetting zou kunnen plaatsvinden willen wij uitsluiten.

Natuurlijk betreuren wij het want wij willen niets liever dan onze leden ontmoeten en elkaar laten ontmoeten. Zodra wij hiertoe weer mogelijkheden zien die geen risico voor de gezondheid oproepen, zullen wij deze wederom organiseren.

Ja, dat mag. Een introducé mag eenmaal de regiodag bezoeken als niet-lid zijnde. Daarna kan zij beslissen lid te worden.

De Algemene informatie  over onze midweek en het weekend komt vanaf juni 2020 weer op de website. Je kunt de informatie HIER vinden en in dit bericht komt  dan ook de link naar het aanmeldformulier.

Naar verwachting zal het Coronavirus dit najaar nog een stempel drukken op onze activiteiten. Daarom heeft het bestuur, in overleg met de betreffende organisatoren, besloten dat alle evenementen in het najaar geen doorgang kunnen vinden. Deze evenementen waarbij onderling contact, van elkaar leren en gezelligheid zeer belangrijke elementen zijn, kunnen volgens ons niet georganiseerd worden met inachtneming van 1,5 meter afstand onderling. Bovendien vindt het bestuur de gezondheid van onze leden en onze medewerkers van groot belang. Het risico dat tijdens één van onze activiteiten een besmetting zou kunnen plaatsvinden willen wij uitsluiten.

Je zeker. Alle evenementen die met textiel te maken hebben worden opgenomen in onze agenda. Hiervoor moet je de juiste gegevens mailen naar onze webmaster.

De evenementen komen  dan in het overzicht te staan. Op volgorde van datum.  Het juiste formulier om een evenement aan te melden vind je hier.

Alle oproepen die te maken hebben met quilts (in de breedste zin van het woord) plaatsen wij. Zij komen te staan in dit overzicht 

Een oproep kun je aanmelden met dit formulier

Alle blogberichten kun je altijd terugvinden onder het blokje Blog op de Homepagina en helemaal onderin met de link naar alle blogberichten.

De Algemene Ledenvergadering wordt ieder jaar in april gehouden. De Algemene Ledenvergadering van dit jaar is gehouden op donderdag 3 september 2020.

Voor het kopen en verkopen van uw quiltspullen kunt u terecht bij de volgende websites en bij Facebookgroepen

Restaureren en taxeren van quilts:  Icat Textielrestauratie

Alle evenementen van het Quiltersgilde staan in het agenda-overzicht.

Alle  textiel-evenementen van andere organisaties die via het aanmeldformulier worden aangemeld komen ook in dit overzicht te staan.

Adverteerders in Quiltnieuws; klik hier

Jouw quilt is verzekerd tegen diefstal/brand voor een bedrag van € 250,– per M2.