Beleid 2020

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar en  er wordt een beleidsplan voorgelegd voor het komende jaar of jaren.

De Algemene Ledenvergadering 2020 is in verband met het Coronavirus uitgesteld en in plaats van in april gehouden op 3 september 2020 in Nijkerk.

De uitnodiging voor deze vergadering is gepubliceerd in Quiltnieuws van maart en op de website zijn alle jaarstukken te lezen en te downloaden.

Jaarstukken 2020

De jaarstukken zoals deze zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 september kun je downloaden om te lezen

Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020
Beleidsplan 2020 – 2022

Huishoudelijk Reglement en Statuten

Onze Statuten kun je hier downloaden om te lezen.

Het Huishoudelijk Reglement is hier te downloaden.

Privacy

Privacy Statement

Dit document is te downloaden; hierin staan alle afspraken hoe wij met privacy omgaan.