Oproep Textielfestival Leiden 2020 WEDSTRIJD: WINDSTREKEN

Textielfestival Leiden 2020

In 2020 wordt onder verantwoordelijkheid van STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum) de 6de editie van het Textiel Festival georganiseerd in samenwerking met Kantfabriek, LOKK( Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland), Merkwaardig Vereniging Liefhebbers Merklappen, Nederlandse Kostuumvereniging, Vrouwen van Nu kennisnetwerk textiel, Quiltersgilde, Vilt kontaktgroep en Weefnetwerk.

Naast de oproep vanuit de verenigingen wordt er ook een wedstrijd uitgeschreven. Het thema daarvoor is

WINDSTREKEN
De wind, de streek,
het vertrouwen op de goede afloop
het roer, het geluid, de muziek
de afkomst, de aankomst.
De richting waar je vandaan komt
of waar je naar toegaat.
De wind stuwt ons voort, soms onvoorspelbaar.

De inzendingen van de gejureerde wedstrijd zullen te zien zijn op het Textiel Festival 2020 van 13 t/m 16 mei 2020 in de Pieterskerk in Leiden.

Wedstrijdvoorwaarden internationale textielwedstrijd 2020

Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is.

Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.

Het maximum formaat is: Tweedimensionaal:  50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking en maximaal 10 cm reliëf. Driedimensionaal werk: 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking

Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.

Inschrijven

Inschrijven kan door het insturen van een volledig dossier bestaande uit:

 • Een ondertekend inschrijfformulier.
 • 1 digitale opname van het totale werk, met vermelding van de titel van het werk
 • 1 digitale opname van een detail van het werk, met vermelding van de titel van het werk
 • Inschrijven kan tot 1 oktober 2019 (postdatum).
 • De dossiers sturen aan: STIDOC wedstrijd2020@textielfestival.nl
 • Beeldmateriaal kan via We Transfer of andere dienst
 • De dossiers blijven eigendom van de organisatoren.
 • De geselecteerde werkstukken mogen door de organisatie gefotografeerd worden.
 • De opnamen mogen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.
 • De inzender vrijwaart de organisatie van auteursrechtelijke aanspraken door derden.
 • Deelname aan de wedstrijd betekent dat wordt ingestemd met de voorwaarden.

Jurering-selectie

Het werk wordt in 2 rondes door een jury bekeken. De eerste ronde gaat om de digitale beelden. In de tweede ronde wordt het feitelijke werkstuk beoordeeld. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website van het Textielfestival