Onze relaties

Externe relaties zijn belangrijk voor het Quiltersgilde.

Het Quiltersgilde heeft samenwerking hoog in het vaandel staan.

Adverteerders

Speciale aandacht vragen wij voor alle adverteerders in Quiltnieuws. Een adverteerder in Quiltnieuws heeft de mogelijkheid om op regiodagen of Tentoonstellingen van het Quiltersgilde te komen staan met een winkelstand. Adverteerders bieden we tevens een podium op onze website met de invoering van ‘winkel-woensdag’. Dit geeft hen de mogelijkheid om een advertorial, in de vorm van een bericht, te plaatsen op onze website.
We hebben een overzichtskaart met al onze adverteerders. Door te klikken op een pin, krijg je meer informatie van de betreffende winkelier.

Heb je interesse om te adverteren in Quiltnieuws? Klik hier voor onze advertentietarieven.

Stidoc

Met andere textielorganisaties wordt in toenemende mate samengewerkt. Voor gezamenlijke evenementen zoals het 5 jaarlijkse Textielfestival in Leiden, maar tussentijds weten wij elkaar ook te vinden op beurzen zoals op het Textiel Plus Festival in Den Bosch. Deze textielverenigingen werken samen onder de paraplu van STIDOC

Met alle Stidoc-leden wordt het Textielfestival Leiden 2021 georganiseerd.

EQA

De Europese Quilt Association (EQA) is de overkoepelende organisatie van verschillende Europese quiltgroepen, gelijk aan  het Quiltersgilde.
De EQA is in 1989 opgericht. Zij werkt op Europees niveau samen om patchwork en quilten te stimuleren en kennis te delen.
De vereniging bestaat  uit 20  Europese landelijke vereningingen; ieder met eigen statuten.
De vertegenwoordigers van de EQA komen jaarlijks bijeen tijdens het Festival of Quilts in  Birmingham. Daar wisselen zij  van gedachten  over allerhande zaken die de verenigingen betreffen.

SAQA

SAQA staat voor Studio Art Quilt Associates; een internationale organisatie die informatie over Artquilten verzamelt en verspreidt en een platform is voor werk van Artquilters.
In 2017  is het Quiltersgilde een samenwerking aan gegaan met SAQA.  Het Quiltersgilde heeft een instellingsabonnement met verschillende voordelen, waarmee we de  artquilters in onze vereniging willen ondersteunen en stimuleren.

MQG

Het Quiltersgilde is aangesloten bij het Modern Quilt Guild onder de naam QuiltersgildeMQG.
Het QuiltersgildeMQG wil Nederlandse quilters, die zich herkennen in deze moderne manier van quilten bijeen brengen, met de bedoeling dat zij samen activiteiten organiseren, elkaar stimuleren en van elkaar kunnen leren.

Recent is samenwerking aangegaan met Hawar. Dit opleidingsinstituut verzorgt cursussen waar onze leden met korting aan kunnen deelnemen.

Op de pagina over educatie lees je meer over de mogelijkheden die er zijn om een cursus te volgen.

In Leiden is het Textile Research Center gevestigd, dat een grote kennisbron is op het gebied van textiel en quilten. Af en toe leggen we vragen bij hen neer over quilt gerelateerde onderwerpen.

TRC organiseert ook cursussen en tentoonstellingen die voor textiel liefhebbers zeer interessant zijn.

In Nederland zijn een aantal goede doelen organisaties actief. Zij maken quilts voor kinderen, vluchtelingen en slachtoffers met brandwonden. Veel van onze leden zijn verbonden met deze organisaties door het maken van quilts die gedoneerd worden.

Diverse organisaties, die evenementen organiseren op gebied van quilten en textiel ondersteunen wij. Dit doen we door aandacht in Quiltnieuws, via de sociale media, in de agenda van onze website en eventuele aanwezigheid met een informatiestand.