Wil je nog eens nalezen wat de voordelen van een lidmaatschap zijn?

Dat kan hier.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Je kan lid worden per 1 januari . Ook is het mogelijk per juli lid te worden. Je betaalt dan voor het lopende jaar de helft van de contributie.

Het verenigingsblad verschijnt in de eerste week van maart, juni, september en december.

Lid worden kan door:

  • een automatische incasso voor betaling af te geven door het invullen van aanmeldingsformulier of
  • door het overmaken van de contributie (zie onder) op rekeningnummer BIC: RABONL 2U; IBAN: NL15 RABO 0138 6941 68 ten name van Quiltersgilde. Vermeld daarbij “nieuw lid” (inclusief begindatum 1 januari  of 1 juli), jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en land. Na ontvangst van de betaling, ontvang je het bewijs van lidmaatschap, met daarop jouw lidmaatschapsnummer.
  • door lid te worden, geef je het Quiltersgilde toestemming jouw gegevens gedurende het lidmaatschap te beheren en te gebruiken voor verenigingsdoeleinden.

Iemand anders lid maken?

Dat kan ook. Leuk om dat cadeau te geven. Dat kun je doen door  contact op te nemen met onze ledenadministratie per e-mail:  ledenadministratie@quiltersgilde.nl of telefonisch: 06-472 07 182.

De contributie bedraagt voor 2020 per jaar:

Voor leden met een postadres in Nederland:

  • met automatische incasso € 24.
  • zonder automatische incasso € 24 + € 2 administratiekosten = € 26.

Voor leden met een postadres in Europa:

  • met automatische incasso € 32.
    zonder automatische incasso € 32 + € 2 administratiekosten = € 34.

Voor leden met een postadres buiten Europa:

  • met automatische incasso € 48.
  • zonder automatische incasso € 48 + € 2 administratiekosten = € 50.